Saturday, January 10, 2009

"Naraţiunea mea de-a fi"

MA DÉRAISON D'ÊTRE. Aşa se intitulează, în original, acest poem extraordinar al lui Gherasim Luca, pe care Şerban Foarţă l-a tradus în română de parcă Gherasim Luca ar fi tradus Naraţiunea mea de-a fi, a lui Şerban Foarţă, în franceză. Citiţi şi vă bucuraţi, mulţumiţi-le lui Luca, lui Foarţă şi unui înger cu ochi negri şi pene roşcate (care l-a rugat pe Şerban să-l traducă puţin pe Gherasim).

disperarea are trei perechi de picioare
disperarea are patru perechi de picioare
patru perechi de picioare aeriene vulcanice absorbante simetrice
ea are cinci perechi de picioare cinci perechi simetrice
sau şase perechi de picioare aeriene vulcanice
şapte perechi de picioare vulcanice
disperarea are şapte şi opt perechi de picioare vulcanice
opt perechi de picioare opt perechi de şosete
opt furculiţe aeriene absorbite cu sete de cele opt perechi de picioare
are nouă furculiţe simetrice şi nouă perechi de picioare
zece perechi de picioare absorbite de propriile-i picioare
adică unsprezece perechi de picioare absorbante vulcanice
disperarea are douăsprezece perechi de picioare douăsprezece perechi de picioare
ea are treisprezece perechi de picioare
disperarea are paisprezece perechi de picioare aeriene vulcanice
cincisprezece cincisprezece perechi de picioare
disperarea are şaisprezece perechi de picioare şaisprezece perechi de picioare
disperarea are şaptesprezece perechi de picioare absorbite de propriile-i picioare
optsprezece perechi de picioare şi optsprezece perechi de şosete
ea are optsprezece perechi de şosete absorbite cu sete de furculiţele propriilor ei picioare
adică nouăsprezece perechi de picioare
disperarea are douăzeci de perechi de picioare
disperarea are treizeci de perechi de picioare
disperarea n-are perechi de picioare
e neîndoielnic că n-are perechi de picioare
pe de-a-ntregul neîndoielnic că n-are picioare
cu totul neîndoielnic că n-are picioare
cu totul şi cu totul neîndoielnic că n-are că nu trei picioare


Merită să-l (re)ascultaţi pe Gherasim Luca recitînd poemul Passionnément, părerea mea!

No comments: