Tuesday, March 8, 2011

Femeia este scăparea (omagiu de 8 martie)Moartea e o experiență utilă. Odată întors din morți, Bărbatul devine bărbat, căci BĂRBAT NU TE NAȘTI, CI DEVII, ȘI MOARTEA TE AJUTĂ SĂ DEVII BĂRBAT, și Bărbatul își privește Femeia cu alți ochi acum: cu ochii unuia care s-a întors din morți și și-a lăsat copilăria acolo. E timpul ca Bărbatul să recunoască:

Femeia este stînca mea, cetatea mea, izbăvitoarea mea.
Femeia este stînca mea, la care găsesc adăpost, scutul meu, puterea care mă salvează, frumusețea care mă mîntuiește.
Femeia este turnul meu cel înalt și scăparea mea.
Valurile morții mă înconjuraseră, șuvoaiele nimicirii mă înspăimîntaseră, legăturile fluide ale mormîntului îmi înnodaseră respirația. În strîmtoarea mea, am chemat Femeia și, din visul ei, ea mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns la urechile ei.
Pe fundul mării eram și ea m-a văzut, eu zăceam acolo și ea și-a întins mîna, m-a apucat și m-a scos din apele cele mari și roșii, unde peștii-farisei îmi cîntau, pe mai multe voci, sfîrșitul.
Femeia este cetatea mea cea tare, ea îmi face picioarele ca ale tigrilor, ea mă așază pe locurile mele cele înalte, ea îmi deprinde mîinile la luptă și brațele mele întind arcul de aramă.
Femeia lărgește drumul sub pașii mei și picioarele mele nu se clatină.
FEMEIA ESTE RĂZBUNĂTOAREA MEA, EA MĂ ÎNALȚĂ MAI PRESUS DE MINE.
Trăiască Femeia și binecuvîntată fie stînca mea care mă scoate la suprafață din roșul cel mai adînc și mai întunecat.

3 comments:

Sorin said...

O poezie... pizda :)

carlos satana said...

poezia aceasta mă duce cu gândul de-a berbeleacul taman la volumul de psalmi porno publicat de cuviosul rege david in liceu.

Iulian Tănase said...

Carlos, e foarte corect unde te-ai dus cu gîndul, chiar dacă n-aș zice că toată biblia e porno, mai sînt și povestiri polițiste.