Tuesday, June 12, 2012

Nu te feri de nuferii nefioroși!

Nuferii nefioroși sînt pe cale de dispariție. Nuferii fioroși, în schimb, niciodată nu s-au aflat pe vreo cale de dispariție. Pe calea de dispariție – cred ei – nu e bine să mergi, și nuferii fioroși au avut grijă ca, de fiecare dată cînd s-au pornit la drum, să o apuce pe cea mai scurtă cale de apariție, o cale de apariție lipsită de orice sentiment de avariție. Nuferii nefioroși preferă însă un mod de viață ceva mai aventuros, în disonanță cu rezonanța aparent prudentă pe care o practică nuferii fioroși. Calea de dispariție, care, teoretic, ar trebui să unească două puncte, nu unește în realitate decît un punct. Un nufăr nefioros pornește din punctul A, care este extremitatea matinală a oricărei căi de dispariție. Pornește, înaintează și apoi, ca din senin, dispare. Pornești la drum din punctul A, înaintezi pe calea de dispariție și ești cît se poate de conștient că poți dispărea oricînd, în orice punct înainte de punctul B. Nuferilor nefioroși le place acest joc. Le place – e puțin spus. Ei pur și simplu adoră acest joc, care este viața lor. Drumul pe care ei o apucă este tovarășul lor de joacă. Nuferii fioroși, în schimb, pornesc la drum avînd o acută conștiință a speranței, și nu e o speranță oarecare, ci o speranță cît o mare voință. Speranța ca voință e singurul tip de speranță pe care și-l permit nuferii fioroși. (Speranțele domestice nu-i interesează, iar speranțele soteriologice mai degrabă îi plictisesc.) Nuferii fioroși pornesc la drum din punctul A sperînd că vor apărea înainte de a ajunge în punctul B. Avem de-a face aici cu o mică subtilitate ontologică, desigur. Voința de a exista (apărînd), purtînd la început fardurile speranței, transformă conștiința nuferilor fioroși în nuferi fioroși în carne și oase. Interesant e ce se întîmplă atunci cînd calea de dispariție pe care se află un nufăr nefioros se intersectează cu calea de apariție pe care se află un nufăr fioros. Nuferii fioroși numesc acest punct Dispariția Apariției, iar nuferii nefioroși îl numesc Apariția Dispariției Dispariției. Și unii, și alții se tem de acest punct de intersecție. Preferă să nu aibă de-a face cu el. Dar nu întotdeauna reușesc să îl evite.

Vama Veche
11 iunie 2012

No comments: